Όροι Χρήσης

 

1. Εισαγωγή
Ο παρών δικτυακός τόπος (www.never-stop.gr ) είναι ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων ένδυσης μέσω του διαδικτύου, που δημιούργησε η ατομική επιχείρηση NEVER STOP, η οποία εδρεύει στην Άνδρου 9 στην πόλη της Καβάλας.
Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού μας τόπου αποδέχεται αυτόματα και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των υπηρεσιών που προσφέρουμε προϋποθέτει ανεπιφύλαχτη αποδοχή των εν λόγω όρων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, απορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του, τους όρους πωλήσεων και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω αυτού, καλείστε, πριν προχωρήσετε τη περιήγησή σας ή την χρήση του, να επικοινωνήσετε με την NEVER STOP μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@never-stop.gr, είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο της επιχείρησής μας (2510-831336) είτε στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας μας στην Καβάλα.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενο του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή, άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

 

2. Γενικά
Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την NEVER STOP μέσω αυτού.

 

3. Περιορισμός Ευθύνης της NEVER STOP
Η NEVER STOP σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για ζημιά ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστες/επισκέπτες για την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημιά που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή πτώση γραμμής συστήματος, κλπ.

4. Προσωπικά Δεδομένα
Η διαχείριση από την NEVER STOP και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους παρόντες όρους.
Κατά την επίσκεψη και την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και εν όψει της παροχής από την NEVER STOP των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω αυτού, είναι πιθανό να τους ζητηθεί να δηλώσουν στοιχεία που τους αφορούν (πχ όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση κτλ). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από χρήστες/επισκέπτες οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι. Προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών, που ζητούνται από την NEVER STOP, περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματός της και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 αντικείμενο του οποίου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής, καθώς και του ν.3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων, την ιδιωτική ζωή και την διασφάλιση του απορρήτου στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

 

5. Μεταφορικά έξοδα της παραγγελίας
Τα μεταφορικά έξοδα της παραγγελίας σας καλύπτονται από το κατάστημά μας, εκτός εάν το συνολικό ποσό της αγοράς σας δεν υπερβαίνει το ποσό των 45 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα μεταφοράς, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των πέντε (5 €) ευρώ, βαρύνουν τον αγοραστή.

 

6. Επιστροφές και αλλαγές προϊόντων
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είστε ευχαριστημένοι από τα προϊόντα που αγοράσατε, μπορείτε να τα επιστρέψετε μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα παράδοσης τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή ή αλλαγή, είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και στην άρτια και άριστη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε.

Δεν μπορείτε να επιστρέφετε εσώρουχα για λόγους διασφάλισης της υγιεινής των πελατών μας.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά το προϊόν αγοράς σας κατά την στιγμή της παράδοσης του, προκειμένου να διαπιστωθούν εμφανή ελαττώματα.
Εφόσον ο λόγος επιστροφής ή αλλαγής, αφορά λάθος της NEVER STOP, δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής/αλλαγής του προϊόντος, με βάσει την αρχική μορφή πληρωμής που επιλέξατε για την αγορά σας (πληρωμή με κάρτα, αντικαταβολή, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό). Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επιβαρυνθείτε το κόστος των μεταφορικών για την επιστροφή τους.

 

7. Τιμές
Οι τιμές των προϊόντων που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

 

8. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της κ. Μάσαλα Θωμαή, με την επωνυμία «NEVER STOP», το οποίο εδρεύει στην οδό Άνδρου 9, στην πόλη της Καβάλας.
Η NEVER STOP είναι κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου και του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε αυτόν. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε εντύπου ή ψηφιακού υλικού.
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, κλπ, αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της NEVER STOP και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης προστατεύονται και τα δικαιώματα και η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία η NEVER STOP έχει λάβει άδεια χρήσης, αποκλειστικά για τις δικές της ανάγκες, και για την λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

9. Τροποποίηση Γενικών Όρων

 

Η NEVER STOP έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, να τροποποιήσει ή να καταργήσει τους παρόντες όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα και το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο, με τους παρόντες. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης ή αντίθεσης τους, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση, από την NEVER STOP, των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση όρου. Η NEVER STOP δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά είναι, οι σεισμοί, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι απεργίες, κτλ.

 

10. Cookies
Όπως οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και αυτός χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/ επισκέπτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο στην NEVER STOP να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, σημαντικές υπηρεσίες όπως η κατάσταση παραγγελιών, η αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κτλ.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη/επισκέπτη μιας ιστοσελίδας. Χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω. Τα αρχεία αυτά δε εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου.

 

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Με το παρόν συμφωνείται ρητά, ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της www.never-stop.gr από τον χρήστη/επισκέπτη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Καβάλας.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την διαχειρίστρια της NEVER STOP, παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση www.never-stop.gr Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στην άνω ηλεκτρονική διεύθυνση.